Quy trình đặc biệt đối với đèn và cột chiếu sáng có hình dạng đặc biệt

Với những yêu cầu đặc biệt về thiết bị chiếu sáng của khách hàng, công ty nhóm xây dựng các bước sau:

1. Theo hình ảnh sản phẩm và yêu cầu khách hàng cung cấp, bộ phận kỹ thuật của công ty thiết kế bản vẽ tương ứng.

2. Theo bản vẽ của bộ phận kỹ thuật, bộ phận sản xuất sẽ làm mẫu tương ứng.

3. Bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ kiểm tra từng quy trình sản xuất mẫu và đưa ra các đề xuất cải tiến.

4. mẫu sẽ được xác nhận bởi khách hàng.

5. Sau khi khách hàng chấp thuận, bộ phận sản xuất sẽ tổ chức sản xuất.

1651744660


Thời gian đăng: 05-05-2022