Nghĩ cho khách hàng, nhận từ khách hàng

Với sự gia tăng số lượng công nhân bị nhiễm COVID-19 tại công ty chúng tôi chuyên về đèn ngoài trời như đèn đường năng lượng mặt trời, đèn đường LED, đèn cột cao và đèn giao thông, sản xuất của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Nhiều đơn hàng không thể giao đúng tiến độ.Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, toàn bộ nhân viên hành chính của công ty đã vào xưởng để tham gia sản xuất.Khi chúng tôi giao một đơn đặt hàng từ một khách hàng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, khách hàng đã tán thành công ty của chúng tôi.

 đèn đường năng lượng mặt trời


Thời gian đăng: Jan-03-2023